ชอบผู้ชายแบบไหน?

https://www.youtube.com/watch?v=EEYduA0Sgh0

ผู้หญิงแต่ละคนชอบผู้ชายไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเขาต้องการคนแบบไหนในชีวิตที่อยู่ไปด้วยกันตลอด 1.รวย 2.นิสัยดี(เป็นคนดีจากตัวตนจริงๆไม่ใช้การแส้แสร้ง) 3.มีความมั่นใจในตัวเองสูง 4.หน้าตาดี 5.เก่ง ผู้หญิงบางคนอาจชอบผู้ชายบางข้อ หรือทั้งหมดทุกข้อมากน้อยรวมกันก็ได้ ครับ เพราะฉะนั้น ถ้าเราไปว่าผู้หญิงชอบที่คนรวยหรือฐานะทางสังคม ผมคิดว่าการสื่อออกไปแบบนันเป็นการดูถูกผู้หญิงว่า อ่อนแอ่ ทำอะไรไม่เป็น ไม่เก่ง หน้าเวินซึ่งเป็นสิ่งผู้ชายไม่ควรไปตัดสินผู้หญิงแบบนั้นนะ ครับ